Menu

TSEC 3000 SVOA

De TSEC 3000 OVL regelt en bewaakt de verlichting op de rijkswegen. Als het donker wordt schakelt de TSEC 3000 de verlichting aan en bij zonsopkomst weer uit. De wegtrajecten welke versoberd of gedimd mogen worden zullen ´s-nachts doven of dimmen en voor de spits weer aan gaan. Dit proces verloopt geheel autonoom waarbij de TSEC 3000 OVL de tijden synchroniseert met de server en alle schakeling zichtbaar maakt bij de verkeerscentrale. Bij de combinatie met dim systemen van bijvoorbeeld Luminext of Signify wordt de tijd via de TSEC 3000 OVL gesynchroniseerd en kan op afstand de dim stand overbrugd worden. De astronomische schakeltijden en de versoberingstijden zijn op afstand aanpasbaar. De TSEC 3000 OVL is voorzien van zes gescheiden schakelgroepen van 230V 8A zodat vanuit één voedingskast zowel de op- en afritten als de middenberm en verzorgingsplaatsen apart geschakeld kunnen worden. Bij een calamiteit kan vanuit de verkeerscentrale de verlichting direct geschakeld worden. Wegwerkzaamheden kunnen door de verkeersloketten tot 31 dagen vooraf gepland worden. Ook interactie met bijvoorbeeld wegsignalering (rode kruis boven de weg) kan de verlichting schakelen. De werkschakelaar van de voedingskast kan worden aangesloten en gemeld naar de server. Daarnaast biedt de TSEC 3000 de bewaking en melding  van de voedingen, verbruiksgegevens en storingen in de regelsystemen. Op de TSEC 3000 OVL kan een Socomec Diris MOD-bus meetmodule aangesloten worden voor uitgebreide analyse van de fasen op spanning, stroom, actief-reactief vermogen, THT enzovoort.

Specificaties:

  • GSM Multi roaming verbinding
  • LAN verbinding
  • Astronomische, versobering en dim schakeling
  • 6 tot 18 schakelgroepen 230V 8A
  • Terugmelding van de schakelingen
  • Afstandsbesturing per relais
  • RWS SVOA compatibel
  • Werkschakelaar bediening en melding
  • Uitgebreide voedingskast monitoring