Menu

Alarm en meting

Steeds vaker worden beide toegepast. Een periodieke meetwaarde en een alarm bij overschrijding van een grens. De periodieke meetwaarde geeft enerzijds inzicht in het ontstaan van een storing en anderzijds een aantoonbare registratie van de installatie.

Telesignal meet bijvoorbeeld iedere vijf minuten de actuele waterstand op 150 locaties in Amsterdam en genereert een alarm als het mis gaat. Temperatuurgevoelige medicijnen worden op onder- en bovengrens bewaakt maar ook periodiek gemeld voor de vereiste registratie.

De mogelijkheden en aansluitingen zijn legio:

  • druk, niveau, temperatuur, energie,…..
  • 0-10V, 4-20mA, I2C, RS-232, RS-485, MOD BUS, P1,…..

Wat kunnen we voor u meten en bewaken?