Menu

Transmissie

De overgang naar IP technologie vergt de nodige aanpassingen. Leveranciers moeten het hoge tempo in techniek en kennis volgen met alle consequenties van dien. Daarnaast is er onzekerheid betreffende toegepaste technieken en de stabiliteit hiervan.

Bij het gebruik van IP-netwerken komen een aantal zekerheden die voorheen vanzelfsprekend waren te vervallen. Dit wordt met name veroorzaakt door de veelheid van verschillende diensten/applicaties die gebruik maken van deze netwerken. De enige zekerheid hierbij is de wisselende belasting, beschikbaarheid en integriteit van deze netwerken en de individuele verbindingen. Er zijn geen algemeen geldige garanties voor een bepaald type verbinding m.b.t. beschikbaarheid, transmissie/doorlooptijd, integriteit en beveiliging tegen substitutie. Hierdoor wordt een voortdurende verificatie van de prestaties van elk operationeel alarmtransmissiesysteem afzonderlijk noodzakelijk. De apparatuur van Telesignal biedt deze zekerheden wel!

Volgens de NEN-EN 50136 bestaat een alarmtransmissiesysteem uit de volgende componenten: – alarmtransmissieapparatuur op locatie; – netwerk(en); – alarmontvanger bij de meldkamer.

Volledige integratie van de belangrijkste alarmsystemen zorgen voor een nieuwe dimensie. Onafhankelijk van infrastructuren of providers, een volledige dual-path alarmtransmissie, geschikt voor Grade 2 tot en met Grade 4 (AL-1, AL-2/3 in Nederland). Geen netwerkbeheer vereist of kans op conflicten met andere applicaties op het netwerk, geen routings, geen portforwardingen, geen firewall instellingen. Hoogwaardige encryptie, centraal beheerde toegang voor beheer, audit-trail, logging en natuurlijk alles met een 24/7 support.

De door Telesignal aangeboden apparatuur en oplossingen voldoen aan deze Europese norm en aan de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in het VRKI (Verbeterde Risicoklassenindeling) gestelde eisen. Ook de verplichte goedkeuring voor brand EN54-21 en 54-4 is aanwezig op onze TSEC 3000 reeks IP overdragers. Het inzetten van niet gekeurde overdragers voor geëiste doormelding, zowel naar de RAC als PAC , is een strafbaar feit!