Menu

SMS en Semafonie

In de huidige tijd van apps klinken SMS en Semafonie ouderwets. Toch worden deze communicatie technieken nog volop toegepast vanwege de hoge beschikbaarheid en doordringbaarheid. SMS is een eenvoudige vorm van communicatie die het altijd doet. Semafonie heeft ontvangst op locaties waar GSM geen bereik meer heeft. Onmisbaar voor tijdkritische meldingen. De Semafoon berichten worden via de moderne IP gateway van de provider gemeld. Om zeker te zijn van de ontvangst van een SMS of Semafoon melding volgt een nieuwe oproep indien niet tijdig wordt gereageerd. Telesignal levert diverse SMS en Semafoon alarmmelders.
De nieuwe TSEC 2000 SMS combineert eenvoudige installatie en programmering met een gecontroleerde en flexibele oproep naar meerdere personen.

Brochure TSEC 2000 SMS