Menu

EN 54-21 Brand- & Alarmoverdracht

Er is veel onduidelijkheid over de gecertificeerde doormelding. Zodra het een verplichte OMS aansluiting betreft naar de veiligheidsregio is alles helder maar de doormelding naar een PAC (particuliere alarmcentrale) roept veel vragen op. Volgens de NEN 2535 moet ook een brand- en storingsmelding naar de PAC voldoen aan de EN 54-21. Telesignal heeft hiervoor de gecertificeerde oplossing voor zowel Type 1 DP4 als Type 2 doormelding, de TSEC 3000. De Type 2 kan als SP2 (enkele verbinding) of DP1 (dubbele verbinding) geleverd worden.

Als aanvulling op de aansturing via de traditionele relais uitgangen van de brandmeldcentrale is nu een ESPA 4.4.4 uitbreiding beschikbaar. Hiermee kunnen gedetailleerde brand- en storingsmeldingen naar iedere PAC gemeld worden.

Ook voor inbraak doormelding is de TSEC 3000 met dial capture poort de oplossing. Sluit eenvoudig de analoge telefoonkabel van het SIA of CID alarmpaneel aan op de TSEC 3000 om de meldingen via IP naar de meldkamer te sturen.

De Telemetrie variant koppelt brandmeldcentrales en andere installaties eenvoudig op elkaar middels relaisuitgangen.

De Calamiteit alarmering biedt een grootschalige oproep naar de BHV of een calamiteiten team.

Brand & Inbraak        OMS        Telemetrie        Calamiteit alarmering