Menu

Bewaking & Beheer Technische Installaties

Techniek wordt steeds complexer terwijl de wens naar beheersbaarheid en controle alleen maar toeneemt. Fouten en storingen willen we op voorhand gemeld krijgen en oplossen voordat deze escaleren. Telesignal bewaakt talloze technische installaties van verkeersregelautomaten tot pompstations en koelinstallaties. Wij hebben bijna overal een betaalbare en veilige oplossing voor.

Technische bewaking        SMS en Semafonie        Alarm en meting