Menu

Het slimme TF alternatief

Onze oplossing om uw straatverlichting op een slimme, economische en beheerde wijze te schakelen.

Meer informatie

Brand & Alarmoverdracht

TSEC 3000 Brand, inbraak en overige kritische meldingen. Zeker en veilig conform EN54-21.

Centrale ontvangst

Centrale registratie, bewaking en sturing van alle alarmen, meldingen en meetwaarden.

Openbare verlichting

Schakeling, bewaking, controle en meting van de straatverlichting en rijkswegverlichting

Technische bewaking & beheer

Storingen, grenswaarden en metingen uit technische installaties.

Infrastructuur & diensten

GSM Secure SIM kaarten, vaste VPN verbindingen, en servicediensten.

Download center

Programmeersoftware, brochures, catalogus en handleidingen.

Als iedere seconde telt

Als iedere seconde telt

Wij laten bij brand niets aan het toeval over. Met onze 40 jaar ervaring in hoog risico brandmeldingen, weten we als geen ander hoe alarmen veilig en betrouwbaar gemeld moeten worden .

De TSEC 3000 alarmoverdragers zijn voorzien van EN54-21 en EN54-4 certificering. Hierdoor zijn deze inzetbaar voor zowel type 1 als type 2 doormelding.

Meer informatieTelesignal schakelt en bewaakt de verlichting op de snelwegen in Nederland

In controle blijven

Met de TSEC reeks bieden wij een optimale controle en bewaking van uw technische installaties.  

Pompinstallaties of verkeerssystemen, Telesignal levert een compleet palet melders voor de bewaking en controle van uw technische installaties. Van directe doormelding naar SMS of Semafoon tot bewaking en weergave via een platform, alles is mogelijk.

Bewaking en Beheer technische installaties

Stel uw vraag